Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
08.11.2021 Zmluva o poskytovaní služieb
Zimná údržba ciest
242121
1.00 Tomáš Ďunďa
Lutiše 81, 013 05
detail
02.11.2021 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávaniaq - 2%
232021
4,545.66 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
27.10.2021 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávaniaq - 2%
222021
537.97 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
26.10.2021 Dohoda č. 21/25/010/42
Pomoc v hmotnej núdzi - realizácia prác
202021
1.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
26.10.2021 Dohoda č. 21/25/012/36
Realizácia aktivačnej činnosti
212021
1.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
05.10.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-04673
Finančné prostriedky na realizáciu projektu "Dobrá knižka ako rúško chráni myseľ a fantáziu"
192021
1,100.00 Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
detail
27.08.2021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Vykonanie auditu za rok 2020
182021
1,000.00 CREDIT AUDIT, s.r.o.
Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava
detail
14.06.2021 Zmluva o výpožičke
Zapožičanie kanc.techniky pre vykonanie sčítania
172021
1.00 Štatistický úrad SR
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
detail
18.05.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Lysica
162021
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
06.05.2021 Dodatok k ZK01/VK/09/11/116
Virtuálna knižnica ZŠ
152021
1.00 Komensky, s.r.o.
Park Mládeže 1, 040 01 Košice
detail
03.05.2021 Dodatok k zmluve
Dodávka plynu pre odberateľov kategóriše Malé podnikanie
142021
1.00 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
31.03.2021 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Ochrana vlastníckych práv a zriadenie vecného bremena
132021
1.00 Advokátska kancelária Hagara-Hagarová, s. r. o.
Daniela Dlabača 35, 010 01 Žilina
detail
18.03.2021 Zmluva o spolupráci - ZŠ
2% dane zaplatenej z príjmu
92021
1.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
18.03.2021 Darovacia zmluva - ZŠ
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania - 2%
102021
896.02 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
18.03.2021 Zmluva o spolupráci - MŠ
2% dane zaplatenej z príjmu
112021
1.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
18.03.2021 Darovacia zmluva - MŠ
Podpora a rozvoj tlesnej kultúry a podpora vzdelávania - 2%
122021
2,970.24 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
05.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb
Služby MOM
82021
1.00 Obec Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička n. Váhom
detail
01.03.2021 Dodatok č. l
Prenéjom nehnuteľnosti - cyklomagistrála
62021
1.00 Malá Fatra
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
detail
01.03.2021 Dodatok č. 4
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
72021
1.00 NATUR-PACK, a.s.
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
detail
11.02.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Finančná dotácia na knižnicu
52021
2,000.00 Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
detail
21.01.2021 Poistná zmluva
Poistenie aktivačných pracovníkov
32021
32.40 UNION Poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
detail
21.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb
Služby MOM
42021
1.00 Obec Teplička nad Váhom
Teplička nad Váhom, 013 01
detail
11.01.2021 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
Zriadenie stavebného úradu
22021
1.00 Obec Krasňany
Krasňany č. 22, 013 03
detail
08.01.2021 Zmluva o výpožičke
Bezplatné užívanie majetku štátu v správe MV SR
12021
1.00 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail