Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
21.01.2021 Poistná zmluva
Poistenie aktivačných pracovníkov
32021
32.40 UNION Poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
detail
21.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb
Služby MOM
42021
1.00 Obec Teplička nad Váhom
Teplička nad Váhom, 013 01
detail
11.01.2021 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
Zriadenie stavebného úradu
22021
1.00 Obec Krasňany
Krasňany č. 22, 013 03
detail
08.01.2021 Zmluva o výpožičke
Bezplatné užívanie majetku štátu v správe MV SR
12021
1.00 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail