Detail zverejnenia zmluvy - 62021

Evidenčné číslo: 62021
Názov zmluvy: Dodatok č. l
Predmet zmluvy: Prenéjom nehnuteľnosti - cyklomagistrála
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing.Róbert Bros
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Malá Fatra
Adresa - sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO: 42219574
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Fabiáne
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 16.12.2020
Dátum zverejnenia: 01.03.2021
Dátum účinnosti: 02.03.2021
PDF príloha: