Detail zverejnenia zmluvy - 52021

Evidenčné číslo: 52021
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Predmet zmluvy: Finančná dotácia na knižnicu
Cena: 2000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing.Róbert Bros
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Fond na podporu umenia
Adresa - sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Silvia Stasselová
Funkcia: predsedníčka rady FPU

Dátum podpisu: 18.12.2020
Dátum zverejnenia: 11.02.2021
Dátum účinnosti: 12.02.2021
PDF príloha: