Detail zverejnenia zmluvy - 22021

Evidenčné číslo: 22021
Názov zmluvy: Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
Predmet zmluvy: Zriadenie stavebného úradu
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing.Róbert Bros
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Obec Krasňany
Adresa - sídlo: Krasňany č. 22, 013 03
IČO: 00321401
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jana Žáková, PhD.
Funkcia: starostka obce

Dátum podpisu: 29.12.2020
Dátum zverejnenia: 11.01.2021
Dátum účinnosti: 12.01.2021
PDF príloha: