Detail zverejnenia zmluvy - 172021

Evidenčné číslo: 172021
Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke
Predmet zmluvy: Zapožičanie kanc.techniky pre vykonanie sčítania
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Bros
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Štatistický úrad SR
Adresa - sídlo: Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
IČO: 00166197
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Alexander Ballek
Funkcia: predseda úradu

Dátum podpisu: 05.03.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
PDF príloha: