Detail zverejnenia zmluvy - 142021

Evidenčné číslo: 142021
Názov zmluvy: Dodatok k zmluve
Predmet zmluvy: Dodávka plynu pre odberateľov kategóriše Malé podnikanie
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Bros
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: SPP, a.s.
Adresa - sídlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Milan Urban
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 26.03.2021
Dátum zverejnenia: 03.05.2021
Dátum účinnosti: 04.05.2021
PDF príloha: