Detail zverejnenia zmluvy - 92021

Evidenčné číslo: 92021
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci - ZŠ
Predmet zmluvy: 2% dane zaplatenej z príjmu
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing.Róbert Bros
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Kontšeková
Funkcia: správca nadácie

Dátum podpisu: 03.03.2021
Dátum zverejnenia: 18.03.2021
Dátum účinnosti: 19.03.2021
PDF príloha: