Detail zverejnenia zmluvy - 162021

Evidenčné číslo: 162021
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Predmet zmluvy: Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Lysica
Cena: 1400.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Bros
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Adresa - sídlo: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
IČO: 00177474
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Vendelín Horváth
Funkcia: generálny sekretár DPO SR

Dátum podpisu: 18.05.2021
Dátum zverejnenia: 18.05.2021
Dátum účinnosti: 19.05.2021
PDF príloha: