Detail zverejnenia zmluvy - 122021

Evidenčné číslo: 122021
Názov zmluvy: Darovacia zmluva - MŠ
Predmet zmluvy: Podpora a rozvoj tlesnej kultúry a podpora vzdelávania - 2%
Cena: 2970.24 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Bros
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Kontšeková
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 24.02.2021
Dátum zverejnenia: 18.03.2021
Dátum účinnosti: 19.03.2021
PDF príloha: