Detail zverejnenia zmluvy - 152021

Evidenčné číslo: 152021
Názov zmluvy: Dodatok k ZK01/VK/09/11/116
Predmet zmluvy: Virtuálna knižnica ZŠ
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Bros
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Komensky, s.r.o.
Adresa - sídlo: Park Mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43908977
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Rybár
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 21.04.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
PDF príloha: