Detail zverejnenia zmluvy - 32021

Evidenčné číslo: 32021
Názov zmluvy: Poistná zmluva
Predmet zmluvy: Poistenie aktivačných pracovníkov
Cena: 32.40 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing.Róbert Bros
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: UNION Poisťovňa, a.s.
Adresa - sídlo: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
IČO: 31322051
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mária Trnková
Funkcia: finančný agent

Dátum podpisu: 31.12.2020
Dátum zverejnenia: 21.01.2021
Dátum účinnosti: 22.01.2021
PDF príloha: