Detail zverejnenia zmluvy - 202021

Evidenčné číslo: 202021
Názov zmluvy: Dohoda č. 21/25/010/42
Predmet zmluvy: Pomoc v hmotnej núdzi - realizácia prác
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Bros
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa - sídlo: Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO: 30794536
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Kujanová
Funkcia: riaditeľka úradu

Dátum podpisu: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 26.10.2021
Dátum účinnosti: 27.10.2021
PDF príloha: