Detail zverejnenia zmluvy - 72021

Evidenčné číslo: 72021
Názov zmluvy: Dodatok č. 4
Predmet zmluvy: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing.Róbert Bros
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: NATUR-PACK, a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 01.03.2021
Dátum zverejnenia: 01.03.2021
Dátum účinnosti: 02.03.2021
PDF príloha: