Detail zverejnenia zmluvy - 12021

Evidenčné číslo: 12021
Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke
Predmet zmluvy: Bezplatné užívanie majetku štátu v správe MV SR
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing.Róbert Bros
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Adresa - sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: plk. Pavol Mikulášek
Funkcia: predseda HaZZ

Dátum podpisu: 25.11.2020
Dátum zverejnenia: 08.01.2021
Dátum účinnosti: 09.01.2021
PDF príloha: