Detail zverejnenia zmluvy - 222021

Evidenčné číslo: 222021
Názov zmluvy: Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávaniaq - 2%
Cena: 537.97 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Bros
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Kontšeková
Funkcia: správca nadácie

Dátum podpisu: 18.10.2021
Dátum zverejnenia: 27.10.2021
Dátum účinnosti: 28.10.2021
PDF príloha: