Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
27.12.2018 Darovacia zmluva
Poskytnutie financií na podporu a rozvoj telesnej kultúr a vzdelávania
262018
253.84 Ndácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
14.12.2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov
Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
252018
1.00 MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
11.12.2018 Kúpna zmuva
Predaj osobného automobilu Felícia
242018
250.00 Ing. Jozef Ďurana
Lysica 173
detail
30.11.2018 Zmluva o preprave
Preprava detí MŠ a ZŠ na akcie
232018
1.00 Autobusová doprava Tibor Štefanatný
Fatranská 689/5, 013 03 Varín
detail
20.11.2018 Zmluva o poskytovaní služieb
Zimná údržba ciest
222018
1.00 Urbárske spolumajiteľstvo - pozemkové spoločenstvo
013 05 Belá č. 590
detail
13.11.2018 Zmluva o pripojení
Zaradenie užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
212018
1.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
09.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia zo ŠR na akciu Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice
202018
21,409.94 Ministerstvo vnútra SR
Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
detail
08.11.2018 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
Veľkoobjemový kontajner 3 ks, plastové nádoby na sklo 4 ks, na plasty 6 ks, vrecia
192018
1.00 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
Námestie sv. Floriána 1, 013 01 Varín
detail
06.11.2018 Kúpna zmluva
Kúpa pozemku parc. č. 369/3
182018
999.00 Anna Bučeková
S.Chalúpku 844/12, 013 03 Varín
detail
10.10.2018 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
162018
1,189.52 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
09.10.2018 Darovacia zmluvy
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
152018
2,149.85 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
06.09.2018 Zmluva o poskytovaní služieb
Služby Bezkriedy Plus
142018
1.00 Komensky, s.r.o.
Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice
detail
14.08.2018 Zmluva o poskytnutí služieb
Audit účtovnej závierky obce Lysica za rok 2017
132018
600.00 Ing. Marián Petrovič, číslo licencie SKAU č. 711
Partizánska 1283/23-49, 018 41 Dubnica nad Váhom
detail
03.08.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04555
Finančné prost. na realizáciu projektu "Kniha vonia ako chlebík"
122018
1,000.00 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Btarislava-Staré Mesto
Cukrová 14, 811 08 Btarislava-Staré Mesto
detail
30.07.2018 Zmluva o dielo
Výmena radiátorov v MŠ a školskej jedálni-rekonštrukcia a modernizácia
112018
12,580.00 Lukáš Štaffen
Jabloňová 346/26, 010 04 Žilina
detail
02.07.2018 Zmluva o spolupráci
2% zaplatenej dane z príjmu
102018
1.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 02 Žilina
detail
14.05.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
Výkon funkcie zodpovednej osoby
92018
1.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
detail
22.03.2018 Odpady z obalov
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
82018
0.00 Natur - Pack, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
20.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Poskytnutie dotácie na materiálno-technické vybavenie DHZO
62018
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
20.03.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 20150401b
Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezbečnotechnickej služby
72018
1.00 Benmar, s.r.o.
Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
detail
15.02.2018 Kúpna zmluva
Predaj pozemku parc. č. CKN 60/2 a 60/3
52018
1.00 UPS Lysica
013 05 Lysica č. súp. 138
detail
14.02.2018 Rámcová kúpna zmluva
Dojednania ohľadom čiastkových (realizačných) kúpnych zmlúv
32018
1.00 ŠEVT, a.s.
Plynárenská 6, 974 72 Banská Bystrica
detail
14.02.2018 Zmluva o spolupráci
Podiel z dane z príjmov
42018
1.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
06.02.2018 Zmluva o poskytnutí grantu č. ST18_028
Poskytnutie grantu na projekt "Knižka vonia inak ako počítač"
22018
800.00 Nadácia Pontis-nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2
detail
16.01.2018 Zmluva č. 1738 2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva
Rozšírenie kanalizácie v obci Lysica, stoka J1-1 a stoka J1-2
12018
1.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail