Detail zverejnenia zmluvy - 242017

Evidenčné číslo: 242017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb
Predmet zmluvy: Audit účtovnej závierky obce Lysica k 31.12.2016
Cena: 600.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ing. Marián Petrovič, č.licencie: SKAU č. 711
Adresa - sídlo: Partizáncka 1283/23-49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Marián Petrovič
Funkcia: audítor

Dátum podpisu: 29.11.2017
Dátum zverejnenia: 19.12.2017
Dátum účinnosti: 20.12.2017
PDF príloha: