Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
29.12.2017 Poistná zmluva
Poistenie aktivačných pracovníkov na r. 2018
252017
32.16 Union Poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
detail
19.12.2017 Zmluva o poskytnutí služieb
Audit účtovnej závierky obce Lysica k 31.12.2016
242017
600.00 Ing. Marián Petrovič, č.licencie: SKAU č. 711
Partizáncka 1283/23-49, 018 41 Dubnica nad Váhom
detail
20.11.2017 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúr a podpora vzdelávania - 2%
232017
268.52 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
16.11.2017 Zmluva o poskytovaní služieb
Zimná údržba ciest
222017
0.00 Urbárske spolumajiteľstvo - pozemkové spoločenstvo
Belá č. 590, 013 05
detail
15.11.2017 Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky
Verejná zbierka pre nadáciu Hodina deťom
212017
0.00 Nadácia pre deti Slovenka
Heydukova 3, 811 08 Bratislava
detail
03.10.2017 Dodatok ku zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti-dom smútku
Dodatok ku zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti-dom smútku
202017
1.00 MP Profit PB, s. r. o.
Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
detail
19.09.2017 Darovacia zmluva
Darovanie finančnej čiastky materskej škole z 2% z daní
192017
2,329.79 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
14.09.2017 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok o fixnej cene plynu od 1.9.2017 do 31.8.2019- OÚ, dom smútku
152017
1.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s .
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
14.09.2017 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok o fixnej cene plynu od 1.9.2017 do 31.8.2019- základná škola
162017
1.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s .
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
14.09.2017 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok o fixnej cene plynu od 1.9.2017 do 31.8.2019- materská škola
172017
1.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s .
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
14.09.2017 Darovacia zmluva
Darovanie finančnej čiastky základnej škole z 2% z daní
182017
933.34 Nadácia Spoločne pre regioón
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
21.07.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2017/VP/1
Rekonštrukcia autobusových zastávok
142017
1,400.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
29.06.2017 Kúpna zmluva
Predaj pozemku parc. č. 943/2
0
1.00 Urbárske pozemkové spoločenstvo
Lysica 138
detail
22.06.2017 Zmluvy o poskytovaní dopravných služieb
Vývoz dopadu, preprava osôb
132017
1.00 CAMPING Belá s. r. o.
Oslobodenia 183, 013 05 Belá
detail
31.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu, zabezpečenie servisu techniky požiarneho motorového vozidla
122017
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
23.05.2017 Zmluva o spolupráci
Poskytovanie 2% z daní
102017
1.00 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
23.05.2017 Zmluva o spolupráci
Podpora spotreby ovocia a zeleniny pre deti ZŠ a MŠ
112017
1.00 Milan Delinčák - BUKOV veľkoobchod
Horelica 108, 022 01 Čadca
detail
28.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia ŽSK v rámci programu ŠPORT
92017
1,400.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
27.04.2017 Poistná zmluva
Poistenie aktivačných pracovníkov
82017
18.09 UNION POISŤOVŇA, a.s.
Bajkalská 29, 813 60 Bratislava
detail
28.03.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Verejná služba na využívanie telefónneho čísla
62017
14.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
28.03.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Verejná služba na využívanie telefónneho čísla
72017
49.99 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
13.03.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MSD-Lysica-01
Využívanie mapového portálu
52017
240.00 MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
20.02.2017 Zmluva o pedagogickej praxi
Pedagogická prax absolventa UMB v ZŠ
42017
1.00 Univerzita Mateja Bela
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
detail
17.02.2017 Zmluva o pedagogickej praxi
Prax absolventky fakulty v MŠ
32017
1.00 Univerzita Mateja Bela
Národná č. 12, 974 01 Banská Bystrica
detail
30.01.2017 Mandátna zmluva
Verejné obstarávanie na "Rozšírenie kanalizácie v obci Lysica"
22017
1,500.00 JUDr. Elena Sivová
Obilná 489/10, 900 27 Bernolákovo
detail
18.01.2017 Darovacia zmluva
Podp347,46ora a rozvoj teleskej kultúry a podpora vzdelávania
12017
347.46 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail