Detail zverejnenia zmluvy - 182017

Evidenčné číslo: 182017
Názov zmluvy: Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Darovanie finančnej čiastky základnej škole z 2% z daní
Cena: 933.34 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre regioón
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Konšteková
Funkcia: správca nadácie

Dátum podpisu: 08.09.2017
Dátum zverejnenia: 14.09.2017
Dátum účinnosti: 15.09.2017
PDF príloha: