Detail zverejnenia zmluvy - 242016

Evidenčné číslo: 242016
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k ZoD
Predmet zmluvy: Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lysica
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Environmentálny fond
Adresa - sídlo: Martinská 49, 821 05 Bratislava
IČO: 30796491
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kalivoda
Funkcia: riaditeľ

Dátum podpisu: 22.11.2016
Dátum zverejnenia: 29.11.2016
Dátum účinnosti: 30.11.2016
PDF príloha: