Detail zverejnenia zmluvy - 232016

Evidenčné číslo: 232016
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2016
Predmet zmluvy: Zmena termínu dokončenia stavby
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: SKLÁDKY a ODPADY s. r. o.
Adresa - sídlo: Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
IČO: 34122303
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Marián Školník, Ing. Andrej Thiel
Funkcia: konateľ spoločnosti, konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 28.10.2016
Dátum zverejnenia: 11.11.2016
Dátum účinnosti: 12.11.2016
PDF príloha: