Detail zverejnenia zmluvy - 212016

Evidenčné číslo: 212016
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Úprava koryta a brehov vodného toku
Cena: 6965.09 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: GAL CONSULTING, s.r.o.
Adresa - sídlo: Hálkova 45, 010 01 Žilina
IČO: 44353863
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslav Hradňanský
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 17.10.2016
Dátum zverejnenia: 25.10.2016
Dátum účinnosti: 26.10.2016
PDF príloha: