Detail zverejnenia zmluvy - 162016

Evidenčné číslo: 162016
Názov zmluvy: Zmluva č. 676/2016 o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy
Predmet zmluvy: Dohoda o budúcom dočasnom užívaní novovybudovanej verej.kanalizácie
Cena: 3.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s
Adresa - sídlo: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36672297
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kundrík
Funkcia: generálny riaditeľ

Dátum podpisu: 29.09.2016
Dátum zverejnenia: 05.10.2016
Dátum účinnosti: 06.10.2016
PDF príloha: