Detail zverejnenia zmluvy - 112016

Evidenčné číslo: 112016
Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania odpadov z obalov
Predmet zmluvy: Zabezpečenie systému nakladania s odpadmi
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Natur Pack, a.s.
Adresa - sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 20.06.2016
Dátum zverejnenia: 27.06.2016
Dátum účinnosti: 27.06.2016
PDF príloha: