Detail zverejnenia zmluvy - 102016

Evidenčné číslo: 102016
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 09/2016
Predmet zmluvy: Zhotovenie diela "Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lysica"
Cena: 107800.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Skládky a odpad, s.r.o.
Adresa - sídlo: Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
IČO: 34122303
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Marián Školník
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 18.05.2016
Dátum zverejnenia: 23.06.2016
Dátum účinnosti: 23.06.2016
PDF príloha: