Detail zverejnenia zmluvy - 92016

Evidenčné číslo: 92016
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Predmet zmluvy: Dotácia na akciu "Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lysica"
Cena: 150.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Environmentálny fond
Adresa - sídlo: Martinská 49, 821 05 Bratislava
IČO: 30796491
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: PhDr. Branislav Valovič
Funkcia: riaditeľ

Dátum podpisu: 16.06.2016
Dátum zverejnenia: 23.06.2016
Dátum účinnosti: 23.06.2016
PDF príloha: