Detail zverejnenia zmluvy - 82016

Evidenčné číslo: 82016
Názov zmluvy: zmluva na vyhotovenie diela: rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia
Predmet zmluvy: Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia
Cena: 107766.53 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ing. Anton Poliček
Adresa - sídlo: 018 15 Prečín 269
IČO: 32895259
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Anton Poliček
Funkcia: Szčo

Dátum podpisu: 12.05.2016
Dátum zverejnenia: 01.06.2016
Dátum účinnosti: 01.06.2016
PDF príloha: