Detail zverejnenia zmluvy - 62016

Evidenčné číslo: 62016
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Ovocný program pre deti ZŠ
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Milan Delinčák - Bukov
Adresa - sídlo: Horelica 108, 022 01 Čadca
IČO: 10204504
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Milan Delinčák
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 17.03.2016
Dátum zverejnenia: 13.04.2016
Dátum účinnosti: 13.04.2016
PDF príloha: