Detail zverejnenia zmluvy - 32016

Evidenčné číslo: 32016
Názov zmluvy: Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
Predmet zmluvy: Štúdia uskutočniteľnosti-zahŕňa poradenstvo v oblasti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti
Cena: 7200.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: MO Profit PB, s. r. o.
Adresa - sídlo: Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 50068849
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Potecký
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 23.02.2016
Dátum zverejnenia: 23.02.2016
Dátum účinnosti: 23.02.2016
PDF príloha: