Detail zverejnenia zmluvy - 22016

Evidenčné číslo: 22016
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet zmluvy: Dotácia na DHZ
Cena: 700.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Adresa - sídlo: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
IČO: 00177474
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Vendelín Horváth
Funkcia: generálny sekretár

Dátum podpisu: 23.02.2016
Dátum zverejnenia: 23.02.2016
Dátum účinnosti: 23.02.2016
PDF príloha: