Detail zverejnenia zmluvy - 282015

Evidenčné číslo: 282015
Názov zmluvy: Poistná zmluva
Predmet zmluvy: Poistenie aktivačných pracovníkov
Cena: 21.60 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: UNION poisťovňa, a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
IČO: 31322051
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Katarína Chalúpková
Funkcia: konateľka

Dátum podpisu: 16.12.2015
Dátum zverejnenia: 22.12.2015
Dátum účinnosti: 22.12.2015
PDF príloha: