Detail zverejnenia zmluvy - 272015

Evidenčné číslo: 272015
Názov zmluvy: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku
Predmet zmluvy: Notebook, interaktívna tabuľa, reproduktory - dar
Cena: 2201.28 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Slovenská republika - CVTI
Adresa - sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO: 00151882
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Funkcia: generálny riaditeľ

Dátum podpisu: 27.07.2015
Dátum zverejnenia: 02.12.2015
Dátum účinnosti: 02.12.2015
PDF príloha: