Detail zverejnenia zmluvy - 262015

Evidenčné číslo: 262015
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet zmluvy: Zimná údržba ciest
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Urbárske spolumajiteľstvo - pozemkové spoločenstvo
Adresa - sídlo: 013 05 Belá č. súp. 590
IČO: 30230705
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Boháč
Funkcia: predseda

Dátum podpisu: 25.11.2015
Dátum zverejnenia: 25.11.2015
Dátum účinnosti:
PDF príloha: