Detail zverejnenia zmluvy - 252015

Evidenčné číslo: 252015
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 06/2015
Predmet zmluvy: Oprava budovy Materskej školy Lysica
Cena: 8118.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: TOMASTAV s. r. o.
Adresa - sídlo: Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
IČO: 35935731
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Rudolf Tomašov
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 20.11.2015
Dátum zverejnenia: 20.11.2015
Dátum účinnosti: 20.11.2015
PDF príloha: