Detail zverejnenia zmluvy - 242015

Evidenčné číslo: 242015
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet zmluvy: Záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Lysica
Cena: 24.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Adresa - sídlo: Jána Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina
IČO: 42063043
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Miriam Janegová
Funkcia: riaditeľka

Dátum podpisu: 02.11.2015
Dátum zverejnenia: 02.11.2015
Dátum účinnosti: 02.11.2015
PDF príloha: