Detail zverejnenia zmluvy - 232015

Evidenčné číslo: 232015
Názov zmluvy: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Predmet zmluvy: Nakladanie s odpadmi z obalov
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Natur - Pack, a.s.
Adresa - sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák, predseda predstavenstva
Funkcia:

Dátum podpisu: 15.10.2015
Dátum zverejnenia: 16.10.2015
Dátum účinnosti: 16.10.2015
PDF príloha: