Detail zverejnenia zmluvy - 212015

Evidenčné číslo: 212015
Názov zmluvy: Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania - 2%
Cena: 2162.93 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Katarína Zelinková
Funkcia: správca

Dátum podpisu: 14.09.2015
Dátum zverejnenia: 17.09.2015
Dátum účinnosti: 17.09.2015
PDF príloha: