Detail zverejnenia zmluvy - 152019

Evidenčné číslo: 152019
Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
Predmet zmluvy: Predaj výrobkov do ŠJ
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Bros
Funkcia: poverený zastupovaním starostu obce

Zmluvná strana II.: AG FOODS SK, s.r.o.
Adresa - sídlo: Moyzesova A/A, 902 01 Pezinok
IČO: 34144579
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Richard Ihlár
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 13.08.2019
Dátum zverejnenia: 20.08.2019
Dátum účinnosti: 21.08.2019
PDF príloha: