Detail zverejnenia zmluvy - 142019

Evidenčné číslo: 142019
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb
Predmet zmluvy: Audit účtovnej závierky
Cena: 500.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Robert Bros
Funkcia: poverený zastupovaním starostu obce

Zmluvná strana II.: Ing. Marián Petrovič
Adresa - sídlo: Partizánska 1283/23-49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 42144485
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Marián Petrovič
Funkcia: auditor

Dátum podpisu: 28.06.2019
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
Dátum účinnosti: 29.06.2019
PDF príloha: