Detail zverejnenia zmluvy - 122019

Evidenčné číslo: 122019
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Stavebn práce na akciu "Rekonštrukcia a modrnizácia hasičskej zbrojnice - Lysica"
Cena: 22419.01 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Bros
Funkcia: poverený zastupovaním starostu obce

Zmluvná strana II.: ADMACOLOR, s.r.o.
Adresa - sídlo: Fatranská 925/17, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36416487
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Martin Ponechal
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 30.05.2019
Dátum zverejnenia: 04.06.2019
Dátum účinnosti: 05.06.2019
PDF príloha: