Detail zverejnenia zmluvy - 112019

Evidenčné číslo: 112019
Názov zmluvy: Zmluva o preprave
Predmet zmluvy: Zmluva o preprave detí na akcie
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Robert Bros
Funkcia: poverený zastupovaním starostu obce

Zmluvná strana II.: Ján Hodoň
Adresa - sídlo: M.R.Štrefánika 2/8, 013 03 Varín
IČO: 36975303
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Hodoň
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 30.04.2019
Dátum zverejnenia: 02.05.2019
Dátum účinnosti: 03.05.2019
PDF príloha: