Detail zverejnenia zmluvy - 102019

Evidenčné číslo: 102019
Názov zmluvy: Zmlua č. 149 097
Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO
Cena: 1400.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Robert Bros
Funkcia: poverený zastupovaním starostu obce

Zmluvná strana II.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Adresa - sídlo: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
IČO: 00177474
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Vendelín Horváth
Funkcia: generálny sekretár DPO SR

Dátum podpisu: 28.03.2019
Dátum zverejnenia: 08.04.2019
Dátum účinnosti: 09.04.2019
PDF príloha: