Detail zverejnenia zmluvy - 92019

Evidenčné číslo: 92019
Názov zmluvy: Zmluva o vykonaní výrubu stromov
Predmet zmluvy: Výrub drevín na miestnom cintoríne
Cena: 2435.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Robert Bros
Funkcia: poverený zastupovaním starostu

Zmluvná strana II.: Maruna, s.r.o.
Adresa - sídlo: Terchová 999, 013 06
IČO: 45401322
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ladislav Maruna
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 19.03.2019
Dátum zverejnenia: 19.03.2019
Dátum účinnosti: 20.03.2019
PDF príloha: