Detail zverejnenia zmluvy - 82019

Evidenčné číslo: 82019
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Použitie podielu 2% zo zaplatenej dane
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Robert Bros
Funkcia: poverený zastupovaním starostu obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Kontšeková
Funkcia: správca

Dátum podpisu: 06.02.2019
Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Dátum účinnosti: 21.02.2019
PDF príloha: