Detail zverejnenia zmluvy - 62019

Evidenčné číslo: 62019
Názov zmluvy: Zmluva o pedagogickej praxi
Predmet zmluvy: Vykonávanie pedagogickej praxe
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Adresa - sídlo: Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 30232295
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: prof. PaedDr. Štefan Porubský, Phd.
Funkcia: dekan

Dátum podpisu: 11.02.2019
Dátum zverejnenia: 11.02.2019
Dátum účinnosti: 12.02.2019
PDF príloha: