Detail zverejnenia zmluvy - 52019

Evidenčné číslo: 52019
Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
Predmet zmluvy: Dodatok č. 1
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: NATUR -PACK, a.s.
Adresa - sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 07.01.2019
Dátum zverejnenia: 05.02.2019
Dátum účinnosti: 06.02.2019
PDF príloha: