Detail zverejnenia zmluvy - 22019

Evidenčné číslo: 22019
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet zmluvy: Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Michal Šmehýl
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Disig, a.s.
Adresa - sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO: 35975946
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Miroslav Bros
Funkcia: poverený zastupovaním

Dátum podpisu: 12.12.2018
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
Dátum účinnosti: 11.01.2019
PDF príloha: