Detail zverejnenia zmluvy - 12019

Evidenčné číslo: 12019
Názov zmluvy: Zamestnávateľská zmluva
Predmet zmluvy: Doplnkové dôchodkové sporenie
Cena: 2.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Michal Šmehýl
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Adresa - sídlo: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
IČO: 35976853
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Peter Brudňák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 02.01.2019
Dátum zverejnenia: 03.01.2019
Dátum účinnosti: 04.01.2019
PDF príloha: