Detail zverejnenia zmluvy - 252018

Evidenčné číslo: 252018
Názov zmluvy: Zmluva o spracovaní osobných údajov
Predmet zmluvy: Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Adresa - sídlo: Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
IČO: 45325600
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Ján Gašpárek
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 28.11.2018
Dátum zverejnenia: 14.12.2018
Dátum účinnosti: 15.12.2018
PDF príloha: