Detail zverejnenia zmluvy - 222018

Evidenčné číslo: 222018
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet zmluvy: Zimná údržba ciest
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Urbárske spolumajiteľstvo - pozemkové spoločenstvo
Adresa - sídlo: 013 05 Belá č. 590
IČO: 30230705
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Boháč
Funkcia: predseda pozemkového spoločenstva

Dátum podpisu: 19.11.2018
Dátum zverejnenia: 20.11.2018
Dátum účinnosti: 21.11.2018
PDF príloha: